Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Deweloper tj. DOM.NB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością B spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 3/3, 31 – 231 Kraków nr KRS 0000736725, (dalej: Deweloper).

Mogą się Państwo skontaktować z Deweloperem wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@domnb.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, a jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę, w celu przekazywania informacji handlowych przez Dewelopera, w formie elektronicznej lub telefonicznej, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Dewelopera. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych przez Dewelopera w formie elektronicznej lub telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia kontaktu z nami. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy licząc od dnia wypełnienia powyższego formularza kontaktowego. Państwa dane mogą być przekazywane do firm współpracujących, to jest: biura nieruchomości, kancelarii notarialnej, oraz biura księgowego. Z uwagi na zakres i charakter przetwarzanych danych osobowych Deweloper jako Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail biuro@domnb.pl lub pisemnie na adres Dewelopera podany w punkcie 1 z dopiskiem „Dane osobowe”.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej www.domnb.pl automatycznie mogą być zbierane dane na temat preferencji wyszukiwanych przez Państwa nieruchomości, historii przeglądania, nazwy przeglądarki, typu domeny, typu systemu operacyjnego oraz dane adresu IP komputera. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” lub system „Google Analytics User ID” .